/files/productcategory/foto2.jpg

WSPARCIE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Firma stawia również na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w wielu branżach, które są przedmiotem procedury postępowania patentowego. Misją spółki jest realizacja usług badawczo-rozwojowych na potrzeby własne jak i dla polskich i zagranicznych podmiotów w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów. Celem firmy jest, aby technologie stosowane dotychczas w lotnictwie wdrażać w innych dziedzinach – m.in. w przemyśle szkutniczym, motoryzacji, kolejnictwie i energii wiatrowej, w których konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.