Technologie elektroniczne dla lotnictwa i motoryzacji

Doświadczenie i know-how firmy AVIMOT od lat wykorzystywane są przez firmy z rozmaitych gałęzi przemysłu - od motoryzacji, poprzez przemysł lotniczy, po technologie medyczne, elektroniczne oraz informacyjne i komunikacyjne (ICT). więcej

AVIMOT

Technologie elektroniczne dla lotnictwa i motoryzacji

Doświadczenie i know-how firmy AVIMOT od lat wykorzystywane są przez firmy z rozmaitych gałęzi przemysłu - od motoryzacji, poprzez przemysł lotniczy, po technologie medyczne, elektroniczne oraz informacyjne i komunikacyjne (ICT). Firma zapewnia produkty i usługi klientom (zarówno firmom z sektora MSP  jak i dużym przedsiębiorcom) dostarczając innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają optymalizację kosztów i czasu pracy oraz produkcji, zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Użytkownicy wielu urządzeń, w tym np. samochodów oraz samolotów oczekują od producentów, że dostarczą im inteligentnych i bezpiecznych pojazdów, które charakteryzować się będą coraz lepszymi, konkurencyjnymi parametrami i właściwościami. Działalność firmy AVIMOT koncentruje się na zaspokojeniu tych potrzeb. Jesteśmy dostawcą nowoczesnych rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych mających szerokie zastosowanie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i telekomunikacji.

 

 

   

USŁUGI

Firma oferuje usługi projektowania, modelowania, konstrukcje, organizacji, produkcji i sprzedaży rozwiązań i systemów elektronicznych dla sektorów:

- Lotnictwa

- Motoryzacji

- Mechaniki i mechatroniki

Oferta firmy Avimot dotyczy szerokiej problematyki systemów elektronicznych: pomiarowych, diagnostycznych (w tym ze sztuczną inteligencją), alarmowych, identyfikacji osób i towarów, elektroniki lotniczej i motoryzacyjnej, monitorujących i rejestrujących, systemów kontroli jakości produkcji, elektronizujących wyroby i innych. Tę szeroką klasę systemów nazywa się obecnie infosystemami elektronicznymi.

 

 

Kadra

Załoga firmy Avmot kładzie nacisk na integrację sprzętu i oprogramowania i składa się z rozmaitych specjalistów: konstruktorów systemów elektronicznych, integratorów systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych jak również inżynierów do spraw aparatury oraz produkcyjnego testowania i diagnostyki. Zespół firmy podejmuje wyzwania z zakresu problematyki systemów elektronicznych poczynając od mikrosystemów konfigurowanych na małej powierzchni montażowej z wykorzystaniem najnowszych na rynku układów programowalnych, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych, przez systemy standardowe, aż do makrosystemów, w tym systemów rozproszonych budowanych na bazie sieci komputerowych.

Spółka Avimot jest świadoma faktu, jak wielkie są możliwości inteligentnych systemów bezpieczeństwa, które pomagają w zapewnianiu bezproblemowego korzystania z urządzeń i pojazdów. Swoje produkty firma opiera na zestawie innowacyjnych czujników i zaawansowanej elektronice. Wykorzystując wnioski z własnych praktycznych doświadczeń, obliczeń i symulacji, firma tworzy rozwiązania, które pozwalają dostosować warunki pracy każdego z rozwiązań tak, aby unikać awarii, wypadków lub łagodzić ich ewentualne skutki. Wdrożenie tej zaawansowanej wiedzy pozwala na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa, efektywności systemów, poprawę komfortu oraz wygody użytkowników końcowych.

 

   

Innowacje i nowe technologie

Firma stawia również na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, które są przedmiotem procedury postępowania patentowego. Misją spółki jest realizacja usług badawczo-rozwojowych na potrzeby własne jak i dla polskich i zagranicznych podmiotów w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów. Celem firmy jest, aby technologie stosowane dotychczas w lotnictwie wdrażać w innych dziedzinach – m.in. w przemyśle szkutniczym, motoryzacji, kolejnictwie i energii wiatrowej, w których konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

 

PRODUKTY

Oferta firmy obejmuje usługi między innymi w następujących obszarach:

- projektowania, w tym symulacji, analiz i optymalizacji  systemów

- realizacji prac zleconych i wsparcia w zakresie B+R

- systemów elektronicznych (sterowniki, rejestratory, urządzenia transmisyjne GSM/GPRS )

- elektroniki dla systemów bezpieczeństwa

- systemów radarowych, sonarowych, pozycjonujących

- technologii czujników i pomiarów, wielu nietypowych wartości, parametrów zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych

- wykonawstwa i podwykonawstwa w wyżej wymienionym zakresie.