Technologie elektroniczne dla lotnictwa i motoryzacji

Doświadczenie i know-how firmy AVIMOT od lat wykorzystywane są przez firmy z rozmaitych gałęzi przemysłu - od motoryzacji, poprzez przemysł lotniczy, po technologie medyczne, elektroniczne oraz informacyjne i komunikacyjne (ICT). więcej
FE_Inteligentny_Rozwoj Znak_barw_RP NCBR UE_EFRR

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0745/17 pn. „Opracowanie technologii elektronicznej konsoli nawigacyjnej do nawigacji podwodnej” realizowany
w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Beneficjent: AVIMOT Sp. z o.o.

Wartość projektu: 718 543,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 533 159,64 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2018.

Przedmiot projektu:

Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe dot. opracowania technologii elektronicznej konsoli nawigacyjnej umożliwiającej precyzyjną nawigację w warunkach środowiska podwodnego.

Cel projektu:

Opracowanie technologii innowacyjnej elektronicznej konsoli nawigacyjnej do zastosowań w zakresie nawigacji i monitorowania lokalizacji w przestrzeni podwodnej.

Planowane efekty projektu:

Planowanym efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie podniesienia innowacyjności AVIMOT Sp. z o.o. poprzez uzyskanie technologii innowacyjnego urządzenia do nawigacji podwodnej oraz wdrożenie wyników projektu w działalności gospodarczej firmy. Osiągnięcie zakładanych rezultatów planowanych prac badawczo-rozwojowych umożliwi dywersyfikację dotychczasowej oferty produktowej firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu
w postaci elektronicznej konsoli nawigacyjnej rozwiązującej problem ustalenia lokalizacji w zanurzeniu poprzez umożliwienie jednoznacznej identyfikacji bezwzględnej pozycji nurka. Wprowadzenie nowego produktu na rynek umożliwi zdobycie przewagi konkurencyjnej i będzie miało przełożenie na wzrost dotychczasowych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

 

FE_Inteligentny_Rozwoj Znak_barw_RP UE_EFRR

AVIMOT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Rozwój firmy AVIMOT poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz organizacyjnej i marketingowej, nr POIR.02.03.01-18-0015/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

                   

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa we wdrożeniu w firmie AVIMOT wyników własnych prac B+R, tj. skutera podwodnego wykonanego w technologii formowania wtryskowego (innowacja procesowa i produktowa o charakterze technologicznym), jak również wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (formy wtryskowe) oraz organizacyjnego (system MES).

 

Projekt zakłada wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej poprzez inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe, tj. wykonanie form do produkcji skutera podwodnego. Inwestycja ta z jednej strony związana jest z wprowadzeniem nowej metody produkcji (technologii formowania wtryskowego), a z drugiej strony – wprowadzeniem na rynek nowego produktu (skutera podwodnego). Realizacja projektu będzie prowadziła dodatkowo do wdrożenia innowacji marketingowej oraz organizacyjnej oraz będzie dotyczyła inwestycji w wartości niematerialne i prawne, tj. zakupu systemu zarządzania produkcją (MES), związanej z wdrożeniem innowacji organizacyjnej.

 

Wartość projektu: 1 436 640,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 817 600,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.12.2020 r. 

AVIMOT Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Rozwój firmy AVIMOT poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz organizacyjnej i marketingowej, nr POIR.02.03.01-18-0015/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa we wdrożeniu w firmie AVIMOT wyników własnych prac B+R, tj. skutera podwodnego wykonanego w technologii formowania wtryskowego (innowacja procesowa i produktowa o charakterze technologicznym), jak również wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (formy wtryskowe) oraz organizacyjnego (system MES).

 

Projekt zakłada wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej poprzez inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe, tj. wykonanie form do produkcji skutera podwodnego. Inwestycja ta z jednej strony związana jest z wprowadzeniem nowej metody produkcji (technologii formowania wtryskowego), a z drugiej strony – wprowadzeniem na rynek nowego produktu (skutera podwodnego). Realizacja projektu będzie prowadziła dodatkowo do wdrożenia innowacji marketingowej oraz organizacyjnej oraz będzie dotyczyła inwestycji w wartości niematerialne i prawne, tj. zakupu systemu zarządzania produkcją (MES), związanej z wdrożeniem innowacji organizacyjnej.

 

Wartość projektu: 1 436 640,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 817 600,00 PLN

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.12.2020 r.